WordPress Temel Tema Kodları

tarafından
2407
WordPress Temel Tema Kodları

WordPress Temel Tema Kodları

WordPress tema yapımı ve geliştiricileri için oldukça faydalı olacağını düşündüğüm tema kodlarını paylaşıyorum. WordPress codex sitesinin yabancı kaynak olmasından ötürü birçok arkadaşımız tema kodları konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu kaynak ile temanızda ihtiyacınız olan kodları uygulayabilirsiniz. Kaynak olarak kullanabilirsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen abonelik kısmından sitemize abone olunuz.
1- Tema URL Kodu

<?php bloginfo('template_url'); ?>

2- Site URL Kodu

<?php bloginfo('siteurl');?>

3- Header Php Sayfa Çağırma Kodu

<?php get_header(); ?>

4- Sidebar.Php Sayfa Çağırma Kodu

<?php get_sidebar(); ?>

5- Footer.php Sayfa Çağırma Kodu

<?php get_footer(); ?>

6- Php sayfa çağırma kodu

<?php include (TEMPLATEPATH . '/eksayfa.php'); ?>

7- Belirlediğimiz sayıda içerik Listeleme Kodu. Not: Bu kod ile sayfalama çalışmaz.

<?php query_posts('showposts=8&cat=1');?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

  Çağıralacak kod				

  <?php endwhile; ?>

8- İçerik linki kodu

<?php the_permalink() ?>

9- içerik başlığı kodu

<?php the_title(); ?>

10- Wp-post views eklentisi izleme sayısı kodu

<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>

11- İçerik kategori adı gösterme kodu

<?php the_category(', '); ?>

12- Etiket Kodu

<?php the_tags(' ', ', ', ''); ?>

13- Özel alan gösterim kodu

<?php if( get_post_meta($post->ID, "resim", true) ): ?>
  <?php echo get_post_meta($post->ID, "resim", true); ?>
  <?php else: ?>
  <?php endif; ?>

14- Belli kelimede içerik yazısı gösterme kodu

<?php the_content_rss('', TRUE, '', 10); ?>

15- Belirlediğimiz sayıda içerikleri listeleme kodu Not: Sayfalama çalışır kullanabilirsiniz.

<?php $my_query = new WP_Query('orderby=rand&showposts=15'); while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();$do_not_duplicate = $post->ID;
?>

Çağırılacak kod

<?php endwhile; ?>

16- Sayfalama eklentisi wp-pagenavi dahil, içerik sayısının admin paneli okuma kısmında ayarlandığı içerik listeleme kodu

<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

Çağırılacak kod

<?php endwhile; ?> 

<div class='sayfalama'><?php wp_pagenavi() ?></div>

<?php else : ?>

<div class="alignleft"><?php next_posts_link(__('&laquo; Older Entries')) ?></div>


<div class="alignright"><?php previous_posts_link(__('Newer Entries &raquo;')) ?></div>


<div class="clear"></div>

 <?php endif; ?>

17- single.php ve page.php içine içerik yani eklediðimiz yazının tamamını gösterme kodu

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); $do_not_duplicate = $post->ID;
			?>
			içerik kodu <?php the_content(''); ?>
			<?php endwhile; else : endif; ?>

18- single.php içerik yazısının kodu 17. kodda mevcut.

<?php the_content(''); ?>

19- Yorum için comments.php çağırma kodu

<?php comments_template(); ?>

20- Kategorileri veya alt kategorileri listeleme kodu.

<li <?php if(is_home()) { echo ' class="current-cat" '; } ?>><a href="<?php bloginfo('url'); ?>">Anasayfa</a></li>

<?php wp_list_categories('depth=3&child_of=1&hide_empty=0&orderby=name&show_count=0&use_desc_for_title=1&title_li='); ?>

21- Yorumları gösterme kodu

<?php global $wpdb; $sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type,comment_author_url, SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND post_password = '' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10";
 
 $comments = $wpdb->get_results($sql);
 $output = $pre_HTML;
 $output .= "\n
<ul>";
 foreach ($comments as $comment) {
  $output .= "\n
<li>".strip_tags($comment->comment_author) .":" . "<a href=\"" . get_permalink($comment->ID)."#comment-" . $comment->comment_ID . "\" title=\"on ".$comment->post_title . "\">" . strip_tags($comment->com_excerpt)."</a></li>

";
 }
 $output .= "\n</ul>

";
 $output .= $post_HTML;
 echo $output;
?>

22- İstemediğimiz kategoriyi kategoriyi göstrmemek için kullandığımız içerik listeleme kodu .(cat=-416 dikkat ediniz, Bu kategori yazıları gözükmeyecek)

<?php $wp_query = new WP_Query(); $wp_query->query('showposts=5&cat=-416&paged='.$paged);
  ?>
  <?php while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post(); ?>
	içerik gelicek
	<?php endwhile; ?>

23- Part sistemi için içerik içinde bölümlere ayırma kodu nextpage kodunu içeriğe yazarak

<?php wp_link_pages('before=

&after=

&pagelink=%.Bölüm'); ?>

24- Tarih gösterme kodu

<?php the_time('l, F jS, Y') ?>

25- Yazar İsmi kodu

<?php the_author(', '); ?>

26- Kategori adı kodu

<?php the_category(', '); ?>

27- İlgili içerik yerleştirildiğinde o içerikten önceki ve sonraki konuların linkini verir.

<?php previous_post_link('%link') ?> Önceki Link
  <?php next_post_link('%link') ?> Sonraki link

28-

<?php $args=array( ‘orderby’ => ‘name’,
 ‘order’ => ‘ASC’
 );
$categories=get_categories($args);
$cat_count = 0;
foreach($categories as $c) {
$cat_count++;
}
$count_posts = wp_count_posts();
$published = $count_posts->publish;
?>
Toplam içerik sayısı :<?php echo $published;?>

29- Pagenavi eklentisi sayfalama kodu

<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>

30- header.php için title baslık kodu

<title><?php wp_title(''); ?><?php if(wp_title('', false)) { echo ' :'; } ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>

31- İlgili içeriğin yorum sayısı kodu

<?php comments_number('0 Yorum','1 Yorum','% Yorum'); ?>